Ценовник

ОПИС УСЛУГЕЈ.МЕРЕЦЕНА
Програмирање на захтевсат4.000,00 дин.
Консултацијесат2.800,00 дин.
Трошкови превоза и време на путу за територију Београда2.000,00 дин.
Трошкови превоза и време на путу ван Београдаkm50,00 дин.
Закуп серверагодина6.000,00 дин.
Увећање за рад ван радног времена
*основица за увећање је цена конслултација или прорамирања
*рад ван радног времена мора да буде уговорен 24 сата раније
100%